Hooggevoelig

HSP = Highly Sensitive Person

HSP’s zijn mensen met een meer ontwikkelde zintuiglijke waarneming dan anderen. Ze hebben niet zozeer betere zintuigen, maar ze verwerken hun zintuiglijke indrukken vooral complexer. Hun zenuwstelsel wordt eerder overprikkeld en dit leidt tot blokkades en stress met als gevolg dat ze anders reageren en ziek kunnen worden

20% van de wereldbevolking is een hoogsensitief persoon.

De volgende eigenschappen komen vaak voor bij HSP’s: een hogere gevoeligheid, veel empathie, zeer intuïtief en in staat om informatie met veel oog voor detail en diepgang te verwerken.

Het is heel belangrijk dat hooggevoelige personen zich bewust zijn van hun situatie, dat hun karaktertrek niet iets verkeerds of problematisch is, maar juist het tegenovergestelde. Dat ze leren om het te accepteren, het te koesteren en om te genieten van deze gave.

 “de wereld heeft meer HSP nodig” 

Erkenning van een kind met HSP is essentiëel voor zijn ontwikkeling en voor de ouders dat ze de prachtige eigenschap van hun kind begrijpen. Dat ze het accepteren, stimuleren en hun kind helpen met z’n ontwikkeling. Erkenning van deze eigenschappen is voor beiden van enorme waarde.

Meer informatie over HSP is te vinden bij de links. U kunt daar zelf een test maken om te weten of u hooggevoelig bent.