Rouw en Verlies

Rouwen is geen passief wachten maar een activiteit die mentaal, emotioneel en lichamelijk is.                      Rouwen is werken aan het vinden van betekenis en het heropbouwen van je persoonlijke wereld.                Rouwen is iets dat een mens niet alleen kan, maar samen met anderen moet doen.